Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Gullmedia AB

"Bolaget ska bedriva medieverksamhet såsom mediedesign journalistik,layout,utgivning av gratistidning och design av hemsidor jämte därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bokförlag - Journalistik - Layout
Org.nr: 556752-6420
Företagsform: Aktiebolag