Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bokförlag i Karlskrona

Bildalbum ET AB
Org.nr: 556794-7303
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva verksamhet inom visning, publicering, lagring, backup, uppladdning, inskickning och nerladdning av bilder och fotoalbum på nätet, framkallning av bilder på olika material och ...
Blekinge Reportagebyrå AB
Org.nr: 556877-6727
Aktiebolaget ska bedriva reportageverksamhet, tidningsproduktion, utbildningsverksamhet inom journalistik samt konsultverksamhet inom media och kapitalförvaltning jämte därmed förenlig verksamhet.
Bodelsson Consulting AB
Org.nr: 556284-3291
Bolaget skall utföra föredrags-, publicerings- och förlagsverksamhet inom teknik, utbildning och litteratur, översättning och introducering av litteratur från engelska samväldet samt idka därmed förenlig verksamhet.
C L I N F I L E AB
Org.nr: 556563-4705
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom forskning och utveckling, budskap i text och bild, varumärkesarbete, copywriting och reportage.
Fortbildningsinstitutet i Blekinge AB
Org.nr: 556104-7407
Bolaget skall bedriva verksamhet inom områdena ledarskapsutveckling, omvärldsanalys, föreläsningsverksamhet, författande av böcker och artiklar, utveckla och äga företag, bedriva värdepappershandel samt annan närstående ...
Förlagsaktiebolaget Albinsson & Sjöberg
Org.nr: 556203-9395
Bolaget skall bedriva tidningsproduktion, tidningsutgivning, förlagsverksamhet, reklambyrårörelse, postorderförsäljning inom bil-, motor- och fritidsbranschen och utställningsverksamhet samt idka därmed förenlig verksamh ...
Gullmedia AB
Org.nr: 556752-6420
Bolaget ska bedriva medieverksamhet såsom mediedesign journalistik,layout,utgivning av gratistidning och design av hemsidor jämte därmed förenlig verksamhet.
Media Mecum AB
Org.nr: 556725-0104
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva tidningsutgivning jämte därmed förenlig verksamhet.
Papperslagrets Tryckeri AB
Org.nr: 556086-5338
Bolaget skall idka tryckerirörelse och därmed förenlig verksamhet.
Redéen Media AB
Org.nr: 556419-7621
Bolaget skall bedriva tidningsproduktion avseende text, bild, foto samt ombrytning. Produktion av text och bild, viss reklamverksamhet och även inköp och förmedling av tryckeritjänster samt därmed förenlig verksamhet.
Sydöstran AB
Org.nr: 556585-9591
Bolagets verksamhet är att utge perodiska tidskrifter, grafisk produktion och annan därmed förenlig verksamhet.
Tidnings- och Tryckeriföreningen Blekinge upa
Org.nr: 735600-1326
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att utgiva tidningen Blekinge Posten samt dessutom även producera eller utföra övrig därmed sammanhängande verksamhet.