Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Journalistik i Karlskrona

Blekinge Reportagebyrå AB
Org.nr: 556877-6727
Aktiebolaget ska bedriva reportageverksamhet, tidningsproduktion, utbildningsverksamhet inom journalistik samt konsultverksamhet inom media och kapitalförvaltning jämte därmed förenlig verksamhet.
Gullmedia AB
Org.nr: 556752-6420
Bolaget ska bedriva medieverksamhet såsom mediedesign journalistik,layout,utgivning av gratistidning och design av hemsidor jämte därmed förenlig verksamhet.
Mantorp Media & Konferens AB
Org.nr: 559014-5008
Aktiebolaget ska utveckla och driva evenemang och konferenser, bedriva journalistik samt därmed förenlig verksamhet.