Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Event in Skåne AB

"Bolaget har till föremål för sin verksamhet att verka för att stora evenemang av skilda slag förläggs till Skåne. Bolaget ska genom sin verksamhet stärka Skånes varumärke och attraktionskraft samt allmänt främja regionens näringsliv. Syftet med bolaget är inte att bereda dess ägare vinst."
Finns i branscher på Wedoo: Evenemang - Konsult
Org.nr: 556750-6406
Företagsform: Aktiebolag