Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Oticon Medical AB

"Bolaget ska utveckla, framställa och sälja fast och lös egendom, företrädesvis inom produktområdet hörselhjälpmedel samt att lämna teknisk service och undervisning beträffande sådana produkter samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Hörselhjälpmedel - Undervisning
Org.nr: 556741-3132
Företagsform: Aktiebolag