Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hörselhjälpmedel i Askim

Oticon Medical AB
Org.nr: 556741-3132
Bolaget ska utveckla, framställa och sälja fast och lös egendom, företrädesvis inom produktområdet hörselhjälpmedel samt att lämna teknisk service och undervisning beträffande sådana produkter samt därmed förenlig verksa ...