Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Undervisning i Askim

AB Ekonomiutbildningar och konsultationer i Göteborg
Org.nr: 556848-5980
Aktiebolaget ska bedriva undervisning, ekonomiska konsultationer samt förvaltning av fast och lös egendom.
Aktiebolaget Auris Interna
Org.nr: 556298-0721
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, undervisning, forskning och produktion av hörselprodukter och värdepappersrörelse samt äga och förvalta fast egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Endocrine Health i Göteborg AB
Org.nr: 556636-1423
Bolaget skall bedriva läkemedelsutveckling, undervisning, utveckling och förvaltning av patent, konsultverksamhet inom hithörande områden och därmed förenlig verksamhet.
HBet Malready
Org.nr: 969682-4680
Forskning, utveckling och undervisning inom medicin, medicinsk teknik och militärmedicin.
Oticon Medical AB
Org.nr: 556741-3132
Bolaget ska utveckla, framställa och sälja fast och lös egendom, företrädesvis inom produktområdet hörselhjälpmedel samt att lämna teknisk service och undervisning beträffande sådana produkter samt därmed förenlig verksa ...
SKOLDATA I GÖTEBORG HB
Org.nr: 916835-0107
FÖRSÄLJNING AV DATAPROGRAM AVSEDDA FÖR UNDERVISNING, KONSULTVERKSAMHET INOM UNDERVISNINGSOMRÅDET
Språkcaféet Tell AB
Org.nr: 556652-4491
Bolagets verksamhet ska vara att driva ett språkcafé med försäljning av produkter såsom undervisning, seminarium, temakvällar, bokförsäljning, språkkonsultation, översättningar samt idka därmed förenlig verksamhet.
Trefin AB
Org.nr: 556447-7940
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultation och undervisning samt sjukvård inom medicin- och kirurgområdet. Bolaget skall även förvalta fast och lös egendom, aktier och andra värdepapper samt bedriva därmed liknand ...
Trollåskonsulten HB
Org.nr: 916564-7794
Undervisning, föreläsningar. Produktion av artiklar, böcker, undervisningmaterial, konsult verksamhet, kapitalförvaltning.
UNIL Konsult AB
Org.nr: 556358-7145
Bolaget skall bedriva konsulting och utbildning inom områdena ekonomi, skatt, redovisning, bolagsbildning,IT, försäljning av datorer och tillbehör till dessa samt programvaror, äga och förvalta fastigheter och värdepappe ...
Unil Konsult KB
Org.nr: 969650-8333
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom fordonsindustrin, telekommunikationsindustrin, förpackningsindustrin, verkstads- industrin och databranschen avseende support, nätverk, utveckling, programmering och undervisnin ...