Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kronohage Invest AB

"Bolaget skall bedriva pensionat samt utgivning av elektroniska tidskrifter. Markexploatering."
Finns i branscher på Wedoo: Bokförlag - Hotell - Pensionat
Org.nr: 556738-9670
Företagsform: Aktiebolag