Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hotell i Malmö

Aktiebolaget Sedes
Org.nr: 556383-9090
Bolaget skall bedriva hotellrörelse och fastighetsförvaltning samt idka därmed förenlig verksamhet.
BG RINGS TRADING AB
Org.nr: 556433-8449
Bolaget skall bedriva handel med hotellprodukter, konsultationer och finansverksamhet inom hotellnäringen samt förvaltning av fast och lös egendom, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Chokladfabriken i Malmö AB
Org.nr: 556476-3497
Bolaget skall bedriva konferens-, kultur- och festarrangemang, chokladtillverkning, försäljning av choklad samt därmed förenlig verksamhet.
Clarion Hotel Malmö AB
Org.nr: 556052-1782
Bolaget skall bedriva hotellrörelse ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.
Eldregn AB
Org.nr: 559007-9587
Bolaget skall driva hotellrörelse med restaurang, catering och event samt därmed förenlig verksamhet.
Euresco Hotels AB
Org.nr: 556742-4428
Bolaget ska direkt eller indirekt via dotterbolag bedriva hotell- och restaurangrörelse, konsultationer inom hotell- och restaurangbranschen , förvaltning av lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Fjällen 25 AB
Org.nr: 556610-6406
Bolaget skall bedriva restaurang-, hotell- och dansverksamhet, handel med värdepapper samt ävensom idka därmed förenlig verk- samhet.
Garden Hotell AB
Org.nr: 556068-1818
Bolaget skall driva hotellrörelse i Malmö samt att driva därmed förenlig verksamhet.
Goldried AB
Org.nr: 556519-1383
Bolaget skall bedriva hotell- och restaurangverksamhet ävensom äga och förvalta fast egendom och värdepapper ävensom idka förenlig verksamhet.
HC meetings AB
Org.nr: 556904-9405
Bolaget ska bedriva kontorsuthyrning, konferensverksamhet, event, fest, fotostudio, restaurang, kafé och därmed förenlig verksamhet.
HKC Hotel Noble House AB
Org.nr: 556116-5373
Bolaget skall driva hotellrörelse och därmed förenlig verksamhet.
Hotel Konserthuset AB
Org.nr: 556554-5679
Bolaget skall bedriva hotellrörelse ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Hotel Malmö Arena AB
Org.nr: 556979-7672
Bolaget ska bedriva hotellverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Hotell Mäster Johan i Malmö AB
Org.nr: 556412-2736
Bolaget skall bedriva hotell- och restaurangverksamhet, förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Hotell Norvalla AB
Org.nr: 556261-1540
Bolaget skall bedriva hotellverksamhet, äga och förvalta värde- papper och fast egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
Kronohage Invest AB
Org.nr: 556738-9670
Bolaget skall bedriva pensionat samt utgivning av elektroniska tidskrifter. Markexploatering.
Living Room Hotel HB
Org.nr: 969694-0320
Uthyrning av hotellrum samt uthyrning av lägenhet till kommuner och större företag.
Media Evolution City i Malmö AB
Org.nr: 556840-7372
Bolagets verksamhet ska vara att anlägga en fysisk mötesplats för små och stora medieaktörer från olika delar av mediesektorn för att öka innovationen, affärsutveckling, matchmaking och kompetensutveckling jämte därmed f ...
OKsave AB
Org.nr: 556883-8147
Bolaget ska bedriva hotellverksamhet, teknisk konsultverksamhet, charter och rederiverksamhet, handel och förvaltning med fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
OKSAVE CAPITAL AB
Org.nr: 556563-2675
Aktiebolaget ska bedriva hotell- och konferensverksamhet, rederi och charterverksamhet, samt förvaltning av fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.