Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bokförlag i Malmö

3P studio AB
Org.nr: 556826-8675
Bolaget bedriver miljöklassning av byggnader.
AGI Publishing House AB
Org.nr: 556460-5987
Bolaget skall bedriva tidnings-, konferens- och informationsverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Skånska Dagbladet
Org.nr: 556003-3457
Bolaget har till ändamål för sin verksamhet att utge dagstidningarna Skånska Dagbladet och Norra Skåne sam bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget kan även utge andra dagstidningar och publikationer.
Aktiebolaget Svensk Tidskriftsreklam
Org.nr: 556189-2018
Bolaget skall driva tryckeri- och bokförlagsrörelse samt i samband härmed distribuera trycksaker, äga och förvalta fast egendom och idka därmed förenlig verksamhet.
Aldebaran Förlag i Malmö AB
Org.nr: 556462-6504
Bolaget ska driva bokförlag och undervisning och därmed förenlig verksamhet.
Anderssons Musik & Produktion i Malmö HB
Org.nr: 969654-8560
Förlagsverksamhet inom musik.
Arx Förlag AB
Org.nr: 556864-0733
Föremålet för bolagets verksamhet är förlagsverksamhet, projektledning av bok- och trycksaksprojekt, redaktionella tjänster, grafisk formgivning, fotografering och bildbearbetning, textproduktion, översättning, försäljni ...
Askero Sagoboks Förlag AB
Org.nr: 556505-3716
Bolaget skall bedriva sagoboksutgivning, konsultation inom organisations- lednings- och utvecklingsfrågor till företag framför allt inom IT-branschen och förvaltning av värdepapper, samt idka därmed förenling verksamhet.
AutoPower Sverige AB
Org.nr: 556650-5854
Föremålet för bolagets verksamhet är internetbaserade tjänster med inriktning på information om bilar och därmed förenlig verksamhet.
Avyno HB
Org.nr: 969762-7058
Företaget är ett mediabolag som tillhandahåller konsulttjänster inom grafik, foto, film, hemsidor, programmering & konst.
Bokfabriken AB
Org.nr: 556972-1896
Bolaget skall bedriva verksamhet inom bokförlagsbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
BOKFÖRLAGET MENDOCINO HB
Org.nr: 916773-5068
BOKFÖRLAG OCH DÄRMED FÖRENLIG VERKSAMHET.
Bokmöllan AB
Org.nr: 556643-5136
Bolaget skall bedriva internationell integrerad kommunikation, fotografering, bokproduktion, bokförlag, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Bokpärlor EF
Org.nr: 769622-4539
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla distributionskanaler och marknadsföringskanaler för främst bokprojekt. Föreningen har dessutom en målsättning att underlät ...
Bookmaker Guth Förlags AB
Org.nr: 556650-6027
Bolaget bedriver bokförlag och fotografverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Bra Böcker AB
Org.nr: 556613-0711
Föremålet för bolagets verksamhet är att idka förlagsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
C C Media AB
Org.nr: 556858-6035
Bolaget skall bedriva förlagsverksamhet, bokförlag, dags- och veckotidningar, tidskrifter, video''TV- produktion, multimediaproduktion inom CD-ROM''photo-CD -tekniken samt försäljning av reklamalster samt äga och förvalt ...
Calmerbäck media AB
Org.nr: 556849-1392
Bolaget ska arbeta med publicering av digitala medier, samt försäljning och marknadsföring av tillhörande tjänster, konsulttjänster inom marknadsföring och försäljning samt därmed förenlig verksamhet.
Cederquist Harborg production AB
Org.nr: 559031-4943
Bolaget skall bedriva verksamhet inom artistisk verksamhet, ljud och musikinspelning, mediaproduktion, pedagogiskverksamhet och läromedelsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
Collings Förlag AB
Org.nr: 556882-8999
Bokförlagsverksamhet. Ett bokförlag som ger ut litteratur inom skönlitteratur, facklitteratur och ungdomslitteratur.