Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

SDK Distrobok AB

"Föremålet för bolagets verksamhet ska vara dels bokbinderi samt adressering, kuvertering och distribution av trycksaker, dels sälja konsulttjänster till företag angående administration, ekonomi och marknadsföring samt idka därmed förenlig verksamhet."
Org.nr: 556725-5764
Företagsform: Aktiebolag