Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kuvertering i Bromma

SDK Distrobok AB
Org.nr: 556725-5764
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara dels bokbinderi samt adressering, kuvertering och distribution av trycksaker, dels sälja konsulttjänster till företag angående administration, ekonomi och marknadsföring samt id ...