Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Karrbogarde AB

"Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom elbranschen, köp och försäljning av elprodukter samt skogsförvaltning, markexploatering, köp och försäljning av fast egendom, handel med värdepapper."
Finns i branscher på Wedoo: Belysning - Elektriker - Elprodukter - Lampor
Org.nr: 556689-6907
Företagsform: Aktiebolag