Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Elprodukter i Västra frölunda

iFlow Group AB
Org.nr: 556536-1267
Bolaget skall bedriva export, försäljning, rådgivning, service och installation av kösystem, försäljning av TV-, video-, ljud- och multimediasystem, kontorsmaskiner, samt elprodukter, utveckling och försäljning av mjukva ...
Karrbogarde AB
Org.nr: 556689-6907
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom elbranschen, köp och försäljning av elprodukter samt skogsförvaltning, markexploatering, köp och försäljning av fast egendom, handel med värdepapper.
UTK Activ El AB
Org.nr: 556526-3521
Bolaget skall utföra elinstallationer, datainstallationer och teleinstallation, försälja elmaterial och elprodukter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
XORM Teknik AB
Org.nr: 556668-4667
Bolaget ska bedriva handel med hemelekronik och elprodukter för hus samt bedriva konsultverksamhet inom dessa områden, samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall också bedriva konsultverksamhet för kundanpassade inkö ...