Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Belysning i Västra frölunda

Belpro AB
Org.nr: 556632-1922
Bolaget skall bedriva projektering och utredning av belysning samt underhåll av kartverk och register över belysningsanläggningar samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva teambildning för företag med ...
Daylight Nordic AB
Org.nr: 556838-1163
Bolaget skall bedriva utveckling och försäljning av dagsljus- belysning samt idka därmed förenlig verksamhet.
Easyform AB
Org.nr: 556662-2220
Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning och handel med artiklar inom belysning och övrig inredning inom hem-, butiks- och offentlig miljö samt därmed förenlig verksamhet.
Elva Vitvaror och Belysning AB
Org.nr: 556781-3588
Bolaget skall bedriva partihandel med vitvaror, samt installation utav vitvaror. Även partihandel med belysning samt därtill tillhörande elmaterial. Handel med värdepapper.
Erik Tiberg Möbler AB
Org.nr: 556068-9407
Bolaget skall direkt och genom hel- eller delägda bolag bedriva handel med möbler, belysning, mattor och övrigt inrednings- sortiment för hem, arbetsplatser och offentliga lokaler ävensom handel med presentartiklar. Verk ...
HCT El Concept AB
Org.nr: 556939-0841
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva verksamhet inom elmaterial och belysning samt elinstallationer även försäljning av fönster och byggmaterial samt idka därmed förenlig verksamhet.
House of Light Sweden AB
Org.nr: 556878-2188
Bolaget verksamhet är att bedriva import och försäljning av belysning, arbete med belysningsagenturer, grossistverksamhet inom el-material, belysningskonsultation, inredningskonsultation, samt bedriva därmed förenlig ver ...
Karrbogarde AB
Org.nr: 556689-6907
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom elbranschen, köp och försäljning av elprodukter samt skogsförvaltning, markexploatering, köp och försäljning av fast egendom, handel med värdepapper.
KIKIRIKI AB
Org.nr: 556428-3074
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva uthyrning av artiklar till fest och event, framförallt möbler, porslin, dukar, tält, golv, värme och belysning, tävlingsverksamhet med hästar, samt idka därmed förenlig verks ...
Waller Sterner & Partners AB
Org.nr: 556752-2015
Aktiebolagets verksamhet ska vara att utföra konsultverksamhet inom projektledning, PR, kommunikation, varumärkesstrategi, arkitektur, grafisk design, industridesign såsom möbler, handikapp hjälpmedel, belysning, fordon, ...