Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Torpheimer Fastighetssystem AB

"Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva besiktningar och utredande verksamhet avseende fukt, radon och andra olägenheter förekommande i fastigheter. Verksamheten omfattar även sanering av vatten- och brandskador, överlåtelsebesiktningar, energi- deklarationer och entreprenadverksamhet för avhjälpande av fel och brister uppdagade vid besiktning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Besiktning - Bygg - Fastigheter - Konsult - Rengöring av byggnader - Sanering
Org.nr: 556682-3513
Företagsform: Aktiebolag