Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Sanering i Linköping

Ocab Hjulsbro Sanering i Linköping AB
Org.nr: 556667-0575
Bolaget skall bedriva sanering, rengöring och avfuktning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Torpheimer Fastighetssystem AB
Org.nr: 556682-3513
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva besiktningar och utredande verksamhet avseende fukt, radon och andra olägenheter förekommande i fastigheter. Verksamheten omfattar även sanering av vatten- och brandskador ...