Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Linköping

3GW Förvaltnings AB
Org.nr: 556785-6777
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter och värdepapper, samt därmed förenlig verksamhet.
AB Idéverksta'n i Linköping
Org.nr: 556875-9715
Bolaget ska bedriva innovation, utveckling, konstruktion och marknadsföring av arbetshjälpmedel samt konsultverksamhet inom dessa områden. Bolaget ska även bedriva handel med och förvaltning av fastigheter och värdepappe ...
AB Lindstams Bygg
Org.nr: 556582-1336
Bolagets verksamhet är att bedriva byggverksamhet samt äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
AB TV-Tjänst Brändström & Brändström
Org.nr: 556285-8182
Bolaget skall bedriva handel med samt reparation och uthyrning av hemelektronikprodukter ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även förvalta fastigheter och värdepapper samt bedriva annan därmed förenlig ...
Add-face i Linköping AB
Org.nr: 556817-6522
Bolaget ska bedriva Semi-pigmentering, tatoo remove, skönhetsbehandlingar och försäljning av produkter inom denna verksamhet, samt förvaltning av värdepapper och äga och förvalta fastigheter.
Advanced Computer i Linköping AB
Org.nr: 556580-8713
Bolaget skall bedriva försäljning av hård- och mjukvara, konsultverksamhet av nätverkslösningar och utbildningsverksamhet inom databranschen, utveckling och tillhandahålla internetrelaterade data- och telekommmunikationt ...
Advanced Computer Technology i Linköping AB
Org.nr: 556566-1922
Bolaget skall bedriva försäljning av hård- och mjukvara, konsultverksamhet av nätverkslösningar och utbildningsverksamhet inom databranschen, utveckla och tillhandahålla Internetrelaterade data- och telekommunikationstjä ...
Affärsnavet AB
Org.nr: 556822-9537
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter och hyra ut lokaler, ge konsultation inom belysningsteknik och köpa och sälja belysningsartiklar samt idka därmeed förenlig verksamhet.
AFT Fastighetsteknik AB
Org.nr: 556871-2482
Aktiebolaget skall bedriva skötsel av fastigheter.
Agaro AB
Org.nr: 556851-0050
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling, programvaruutveckling, systemutveckling och mjukvarumetodik samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska också ge ut böcker, bedriva kursverskamhet, ...
Agehre AB
Org.nr: 556595-3972
Bolaget skall bedriva konsultationer i marknadsföringsfrågor, fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bolaget bedriva handel och förvaltning av värdepapper och förvaltning av fastigheter samt ...
Agrelius Fastigheter AB
Org.nr: 556858-4865
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter samt köpa och sälja fastigheter samt idka kapitalförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Akival AB
Org.nr: 556895-2013
Vårdtjänster läkartjänster Äga och förvalta fastigheter
Aktiebolaget Bålnäs säteri
Org.nr: 556017-4970
Bolaget ska bedriva jord- och skogsbruk, handel med fastigheter och värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Sagoland
Org.nr: 556065-9202
Bolaget skall bedriva försäljning av leksaker och barnvagnar, äga och förvalta fastigheter, driva handel med värdepapper och konst samt därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Stångåstaden
Org.nr: 556041-6850
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att i Linköpings kommun förvärva, uppföra, äga, avyttra, förvalta fastigheter huvudsakligen avsedda för bostadslägenheter som upplåts med hyresrätt samt därtill kompletterande ...
Aldeia AB
Org.nr: 556870-1378
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet, företrädesvis inom IT- området, utveckling av mjukvaruprodukter, äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Almeviks Fastighets AB
Org.nr: 556797-0685
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva fastighetsförvaltning, handel med värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Alvin och Nellie AB
Org.nr: 556790-7034
Aktiebolaget ska köpa, sälja och förvalta värdepapper, förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Amundövik assets AB
Org.nr: 556767-2042
Aktiebolaget ska bedriva konsultationer inom kirurgi, driva handel med värdepapper samt äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.