Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

AB Fågelviken Verksamhetsutveckling

"Bolaget ska syssla med konsultation inom organisationsutveckling och verksamhetsutveckling samt vara en mötesplats för kreativt tänkande och reflektion. Vidare skall bolaget gynna nätverksskapande och erfarenhetsutbyte bland klienternas kunder, partners och medarbetare samt äga och förvalta fast egendom och därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Konsult - Mässarrangörer - Verksamhetsutveckling
Org.nr: 556681-1187
Företagsform: Aktiebolag