Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

UniTrends AB

"Bolaget skall bedriva kvalificerade konsultationer inom projekt- ledning och organisationsutveckling inom IT-sektorn, bedriva import och handel med drycker, ävensom bedriva konsultverksamhet inom festarrangemang samt även bedriva marknadsföring inom samma område samt idka därmed förenlig verksamhet, för övrigt kommer bolaget även bedriva bryggeriverksamhet med där tillkommande evenemang och marknadsförings insatser."
Finns i branscher på Wedoo: Evenemang - Konsult - Marknadsföring
Org.nr: 556667-3645
Företagsform: Aktiebolag