Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hallandssanering AB

"Bolagets verksamhet är brandsanering för industri och konsument, klottersanering, klotterskydd, fasdatvättning, fasadskydd mot fuktvandring, byggstädning, bilsanering, liksanering, avfuktning av vattenskador, läcksökning med värmekamera, fuktutredningar, försäkringsskador, permanenta fuktlösningar i krypgrunder, termografiundersökningar i fastigheter för kontroll av värmeförluster inom industrin, kontroll av ställverk, elcentraler, elmotorer och därmed förenlig verksamhet."
Org.nr: 556663-9976
Företagsform: Aktiebolag