Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Brandsanering i Halmstad

Hallandssanering AB
Org.nr: 556663-9976
Bolagets verksamhet är brandsanering för industri och konsument, klottersanering, klotterskydd, fasdatvättning, fasadskydd mot fuktvandring, byggstädning, bilsanering, liksanering, avfuktning av vattenskador, läcksökning ...