Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ekonomibyrån TC AB

"Bolaget skall bedriva löpande redovisning, bokslut, deklarationer, datakonsultationer och övrig ekonomisk konsultation, äga och förvalta fastigheter, försäljning av reklam via reklamskylt, uthyrning av lägenheter samt handel med värdepapper och fastighe ter. Bolaget skall bedriva import och postorderförsäljning huvudsakligen av motionsartiklar, presentartiklar och bijouterier. Bolaget skall bedriva exportförsäljning av kläder, kosmetika, möbler samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedri va uthyrning av bilar, maskiner inom kontorsvarubranschen, fakturabelåning och kapitalinvesteringar i företag, dock ej sådan verksamhet som avses i lagen om bankrörelse, finansbolag och kreditaktiebolag."
Finns i branscher på Wedoo: Bilar - Bokföringsbyrå - Fastigheter - Kläder - Redovisning
Org.nr: 556637-5613
Företagsform: Aktiebolag