Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

bexco AB

"Bolaget skall bedriva rådgivning i affärsutvecklings-, lednings-, och organisationsfrågor och andra företagsekonomiska frågor och bedriva investeringsverkamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Konsult - Rådgivning
Org.nr: 556630-3136
Företagsform: Aktiebolag