Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Näsby Eko AB

"Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva köttproduktion, handel med energi och konsulting inom samhällsbyggnad samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Jordbruk - Konsult
Org.nr: 556624-8000
Företagsform: Aktiebolag