Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Sjöstad Service och Energi AB

"Bolaget skall driva: Dels driva rörelse med inriktning på service av fastighetetstvättutrustningar samt diverse försäljning av fastighetsförnödenhe ter. Dels serviceverksamhet inom energi ( värmepumpar och pannor) Dels köpa, sälja, äga och förvalta fastigheter Dels och köpa och försälja värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter - Värmepumpar
Org.nr: 556623-8027
Företagsform: Aktiebolag