Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Värmepumpar i Karlstad

C O Värme AB
Org.nr: 556662-8177
Boalget skall bedriva installationer av värmesystem, panninstallationer med olja, pellets, värmepumpar och skorstensinsatser, service, el och VVS samt energirådgivning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Eldialog Green Electro AB
Org.nr: 556485-5855
Bolaget ska direkt eller indirekt bedriva försäljning och installationer av el, tele, data, vitvaror, värmepumpar, hushållsmaskiner och larm samt därmed förenlig verksamhet.
Höjdens Brunnsborrning AB
Org.nr: 556595-0358
Bolaget skall bedriva energiborrning och borrning efter vatten, försäljning av värmepumpar till fastigheter och större industrier samt även bedriva härmed förenlig verksamhet.
Höjdens Energi KB
Org.nr: 969764-1125
Bolaget ska marknadsföra och installera energibesparande produkter, sälja värmepumpar till fastigheter och större industrier, bedriva el- och vvs-installationer.
Höjdens Maskin KB
Org.nr: 969680-8204
Försäljning och installation av värmepumpar. Byggverksamhet.
Michomia HB
Org.nr: 916913-1407
Frisör samt försäljning av rengöringsmedel, kläder, textil samt värmepumpar.
Nordisk Import & Export i Karlstad AB
Org.nr: 556279-0948
Bolaget ska bedriva import, installation och försäljning av värmepumpar, import och försäljning av byggmateriel samt därmed förenlig verksamhet.
Sjöstad Service och Energi AB
Org.nr: 556623-8027
Bolaget skall driva: Dels driva rörelse med inriktning på service av fastighetetstvättutrustningar samt diverse försäljning av fastighetsförnödenhe ter. Dels serviceverksamhet inom energi ( värmepumpar och pannor) Del ...
Värmehuset i Sverige AB
Org.nr: 556678-8484
Bolaget skall bedriva serviceverksamhet inom energi (värmepumpar och pannor), service av fastighetstvättutrustning, försäljning av fastighetsförnödenheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall dessutom ä ...