Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

AM e-Consulting AB

"Bolaget skall förmedla och bedriva konsultativ uppdragsverksamhet inom hälso- och sjukvård, företrädesvis genom medicinsk on-line förmedling och rådgivning, bedriva medicinsk utbildning, tillhandahålla managementtjänster, ävensom idka därmed förenlig verksam het."
Finns i branscher på Wedoo: Förmedling - Rådgivning
Org.nr: 556615-2087
Företagsform: Aktiebolag