Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Johan Wester Produktion AB

"Bolaget skall direkt eller indirekt, ta fram och exploatera manus, idéer och format inom film, TV och teater, producera film, TV-program och teaterföreställningar, arrangera uppträdanden och evenemang, hålla och arrangera föredrag, kurser och skriva böcker inom fälten barnomsorg, kreativitet, ledarskap, underhållning, utföra olika typer av hantverk och konsthantverk, utveckla, tillverka och försälja lek- och pedagogiska materiel, äga och för- valta fast egendom samt bedriva handel med värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Barnomsorg - Böcker - Evenemang - Hantverk - Kurser
Org.nr: 556604-5927
Företagsform: Aktiebolag