Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Böcker i Lund

Adderat i Sverige AB
Org.nr: 556199-4632
Bolaget skall bedriva konsultation inom redovisning, konsultation och programmering av affärssystem och webblösningar, försäljning av programvara och böcker, konsultation inom produktionsteknik och i övrigt konsultation ...
Allapsykologi AB
Org.nr: 559018-6044
Allapsykologi AB avser att bedriva psykologisk behandling, konsultverksamhet, samt producera böcker och Appar inom alla psykologiska områden. Detta avses också kunna ske såväl inom som utanför Sverige.
Amelyx AB
Org.nr: 559019-8593
Konsultverksamhet: Läkararbete, Filosofisk rådgivning och analys, föredrag inom områdena medicin och filosofi. Produktion och försäljning av böcker: Skönlitteratur, barnlitteratur, facklitteratur. Organisering av kursver ...
Arken, EF
Org.nr: 745000-4234
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att på effektivaste sätt anskaffa och tillhandhålla kristen litteratur och sådana tjänster som är väl ägnade att tillgodose medlemmarnas behov ...
Axel och Jocke Media HB
Org.nr: 969771-0862
Utgivare av böcker och andra skrivuppdrag
Be it AB
Org.nr: 556668-6969
Bolaget bedriver individ-, grupp och organisationsutveckling, skriver och ger ut böcker, skapar material för lärande, vara ledare och tränare för lag och grupper, investera i värdepapper, konst och fastigheter, samt idka ...
Bio och Fokus Förlag AB
Org.nr: 556935-5463
Fotografisk produktion. Utgivning av böcker och tidningar. Försäljning av böcker, foto och tidningar.
BoF Butiken i Lund AB
Org.nr: 556640-6624
Aktiebolaget ska bedriva detaljhandel med försäljning av sport- artiklar, böcker och kosttillskott ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Bokförlaget Arena AB
Org.nr: 556721-3854
Föremålet för bolagets verksamhet är utgivning av böcker, försäljning av pappersprodukter och därmed förenlig verksamhet.
Bokförlaget Gustava AB
Org.nr: 556549-6055
Bolagets verksamhet skall vara författarverksamhet, bokförlag, produktion av böcker, konsultationer inom språkanvändning samt ävensom att äga, förvärva fast och lös egendom.
Bokklubben Poesi (H.03) HB
Org.nr: 969657-9490
Försäljning av böcker.
Bokmarknaden på Österlen AB
Org.nr: 556241-7385
Föremålet för bolagets verksamhet är förlagsverksamhet och försäljning av böcker samt framtagande och försäljning av interaktiva multimedia produkter, konsultverksamhet och utbildning inom projekt- och processtyrning och ...
Bolino Bok AB
Org.nr: 556826-7784
Bolaget ska bedriva författande av böcker, artiklar, noveller och manus, hålla föredrag, värdepappershantering samt därmed förenlig verksamhet.
Caprivi HB
Org.nr: 969616-5043
Konsultverksamhet inom medicin och kultur. Bokutgivning, bokförsäljning, handel med böcker och andra varor ( företrädesvis tryck, konst- och dekorationsföremål.
Carl Westin AB
Org.nr: 556585-8700
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom organisation och företagsledning. Investeringar, direkt eller via dotterbolag, inom forskning och utveckling med huvudsaklig inriktning på medi- cinsk teknik. Bolaget skall äv ...
Förlaget Archo AB
Org.nr: 556471-8475
Bolaget skall bedriva förlagsverksamhet samt produktion och försäljning av böcker och presentartiklar med teologisk anknytning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Gajda Information AB
Org.nr: 556907-5533
Bolagets verksamhet är främst försäljning av utbildningstjänster och varor (främst böcker).
GLOBE CONTACT K A BLOM HB
Org.nr: 916434-4880
FÖRFATTANDE AV MANUSKRIPT TILL BÖCKER, TV PROGRAM, TIDNINGS- OCH TIDSKRIFTSARTIKLAR SAMT ÖVERSÄTTNINGAR AV TEXTER FRÅN UTLÄNDSKA SPRÅK I BOLAG
Grönegatan Förlag EF
Org.nr: 769626-5623
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva förlagsverksamhet med utgivning av böcker och utbildningsmaterial mm, både medlemmarnas egna produktioner och utomståendes.
HBet LoV
Org.nr: 969757-0894
- Odling och försäljning av jordbruksprodukter, främst havtorn. - Import och internetbaserad försäljning av kläder. - Drift och utveckling av caféverksamhet. - Faktasammanställning till böcker.