Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Barnomsorg i Lund

Förskolan Framtiden i Lund EF
Org.nr: 716439-4806
Föreningen har till ändamål att driva en föräldrakooperativ förskola där medlemmarnas ekonomiska intressen tillvaratas och deras barn får barnomsorg av högsta kvalitet. För den dagliga pedagogiska verksamheten skall före ...
Johan Wester Produktion AB
Org.nr: 556604-5927
Bolaget skall direkt eller indirekt, ta fram och exploatera manus, idéer och format inom film, TV och teater, producera film, TV-program och teaterföreställningar, arrangera uppträdanden och evenemang, hålla och arranger ...
Ventsam AB
Org.nr: 556795-3822
Bolaget ska bedriva barnomsorg, förskoleverksamhet, förvalta aktier och andra värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.