Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Agenda AB

"Bolaget ska bedriva konsultverksamhet avseende projektledning och verksamhetsutveckling innefattande företrädesvis utveckling och lansering av nya produkter och tjänster, bedriva försäljning av datorsystemlösningar, driva restaurang, handel med värdepapper, investeringar i fast egendom och värdepapper, samt äga och förvalta fast egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Konsult - Restauranger - Verksamhetsutveckling
Org.nr: 556595-2297
Företagsform: Aktiebolag