Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Verksamhetsutveckling i Åkersberga

Agenda AB
Org.nr: 556595-2297
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet avseende projektledning och verksamhetsutveckling innefattande företrädesvis utveckling och lansering av nya produkter och tjänster, bedriva försäljning av datorsystemlösningar, driv ...
AnaTes AB
Org.nr: 556606-6469
Bolaget ska bedriva affärs- och verksamhetsutveckling samt forsknings- och utvecklingsverksamhet främst inom områdena mekanik, optik, elektronik, programvara och metoder, samt försäljning av produkter och tjänster i ansl ...
applied information management i Sverige AB
Org.nr: 556472-5892
Bolagets verksamhet skall vara inriktat på verksamhetsutveckling av svenska företag inom den tillverkande industrin genom ut- nyttjade av modern informationsteknologi. Bolaget skall till- handahålla kvalificerade konsult ...
Ehn Consulting & Invest AB
Org.nr: 559019-6092
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom energi-, IT- och finanssektorn, företagsledning, verksamhetsutveckling, kapital- förvaltning samt att idka annan därmed förenlig verksamhet.
EnterpriseIT Consulting Sweden AB
Org.nr: 556936-3368
Konsulttjänster inom IT och verksamhetsutveckling
Golf Clinic Scandinavia AB
Org.nr: 556828-9739
Bolaget ska bedriva utveckling och försäljning av mobil- applikationer, produktion och försäljning av golfprodukter, management och verksamhetsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
Happy Trade AB
Org.nr: 556472-9175
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom projektledning och verksamhetsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
Ideact AB
Org.nr: 556862-0966
Bolaget skall bedriva verksamhet inom programmering, konsulttjänster inom verksamhetsutveckling, affärsutveckling samt försäljning av programvaror och programvarulicenser samt annan därmed förenlig verksamhet
IT Consult i Åkersberga AB
Org.nr: 556885-5828
Aktiebolaget ska bedriva konsultativ verksamhet inom IT relaterad affärs- och verksamhetsutveckling och därmed förenliga verksamheter.
JR Projekt AB
Org.nr: 556692-9161
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom byggprojektering, byggledning och verksamhetsutveckling samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska äga, hyra ut, förvalta, producera och försälja fastigheter samt därmed fören ...
Kimchi Lounge AB
Org.nr: 556873-4379
Konsultverksamhet inom: Projektledning Projektkoordinering Konceptutveckling Verksamhetsplanering Verksamhetsutveckling Marknadsföring Kommunikation Journalistik Coaching på individ- och gruppnivå Samtalsterapi Kostrådgi ...
Leocore AB
Org.nr: 556965-2620
Bolagets verksamhet består av: 1) Verksamhetsutveckling hos företag och myndigheter. Verksamhetsutvecklingstjänsten sker i form av konsultation, seminarier, föreläsningar, coaching, kurser och på andra relevanta sätt. Ex ...
LSP Lean Sustainable Processes Consulting AB
Org.nr: 556912-4984
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling med huvudsaklig inriktning på kvalitets-'miljöledning, målstyrning och processutveckling.
NK link AB
Org.nr: 556947-3654
Bolaget skall utveckla och sälja kommunikations hjälpmedel samt erbjuda konsultverksamhet inom IT och verksamhetsutveckling och därmed förenlig verksamhet.
Silverbågen AB
Org.nr: 556636-6323
Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva handel med värdepapper, bedriva rådgivningsverksamhet inom affärs- och verksamhetsutveckling samt personlig motivation och utveckling, bedriva uthyrningsverksa ...
Stil & Struktur i Åkersberga AB
Org.nr: 556784-7099
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultverksamhet, verksamhetsutveckling, projektledning och detaljhandel inom heminredning och därmed förenlig verksamhet.