Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Magnus Holst Coaching&Consulting AB

"Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet avseende individ-, grupp-, ledar- organisations- och verksamhetsutveckling, marknadsföring samt varumärkesarbete. Renovering, om och tillbyggnad av fastigheter samt fastighetsskötsel. Nyetablering, underhåll och vård av skog och trädgård. Fiskeguidning."
Org.nr: 556549-1452
Företagsform: Aktiebolag