Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jeanette Regnér AB

"Bolaget skall bedriva förmedling av fotomodeller bedriva marknadsföring, äga och förvalta fast egendom, bedriva konsultation och försälning av inredning och konfektion ävensom idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Ekonomi - Förmedling - Inredning - Juridik - Marknadsföring
Org.nr: 556512-4152
Företagsform: Aktiebolag