Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Borås

Abecita Konstmuseum AB
Org.nr: 556692-7017
Bolaget ska förvalta och vidareutveckla Stiftelsen Focus Borås konstsamnling, ordna visningar och konferenser i anslutning till dessa samt därmed förenlig verksamhet.
Add Effect AB
Org.nr: 556908-9997
Bolaget skall bedriva import och export samt handel med presentartiklar. Utöva konsultverksamhet inom media, event och sponsring. Sälja och producera annonsreklam och reklamprodukter, förvaltning av fastigheter och värde ...
Aktiebolaget Victoriously
Org.nr: 556976-2981
Företaget skall bedriva utbildningsverksamhet inom främst hotell, restaurang & turism samt därmed förenlig verksamhet. Företaget skall vidare bedriva konsultverksamhet inom hotell, upplevelse- och mötesindustri samt inom ...
Bolagskraft i Norden AB
Org.nr: 556716-1855
Bolaget skall bedriva förmedling av uppdragstagare och personal till företag och organisationer såväl nationell som internationellt, marknadsföring och handel med personaltjänster och därtillhörande produktförsäljning in ...
Bolagskraft i Väst AB
Org.nr: 559027-9765
Bolagets verksamhet är att förmedla egenanställda till företag.
Boovilja & Söner AB
Org.nr: 556678-3220
Föremålet för bolagets verksamhet är att förvalta och äga varumärken, äga och förvalta värdepapper samt bedriva designverksamhet samt äga fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
Borås City Samverkan AB
Org.nr: 556411-6001
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva utveckling och marknadsföring av Borås stadskärna. Genom marknadsföring, vår- och höstmarknader, aktiviteter, nätverk och information skall bolaget verka för att göra Borå ...
Byengberg AB
Org.nr: 556817-3628
Bolaget skall bedriva konsultrådgivning inom affärsutveckling och mode, agentur samt tillverkning, import, export och försäljning av kläder, skönhetsprodukter, inredningsdetaljer och leksaker för barn som vuxna. Försäljn ...
C & D Öberg Holding AB
Org.nr: 556851-4516
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom restaurang och catering, förvalta aktier och därmed förenlig verksamhet.
CC Store AB
Org.nr: 556841-3941
Bolaget ska bedriva försäljning av konfektion, textil och accessoarer, äga och förvalta såväl lös som fast egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Creative C Innovation Hub Väst EF
Org.nr: 769628-9292
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bygga en mötes- och innovationsplattform i Västsverige som skapar infrastruktur för företag, kreatörer och samarbetspartners inom följand ...
Cunning Use of Flags AB
Org.nr: 556775-3636
Bolaget skall bedriva projekt- och processledning, rådgivning, utbildning och konsultverksamhet med inriktning mot kultur, evenemang, upplevelseindustri och IT samt därmed förenlig verksamhet.
Duranord AB
Org.nr: 559007-4430
Bolaget ska bedriva konsulterande och annan liknande verksamhet på de tekniska, ekonomiska och administrativa områdena samt tillhandahålla tjänster inom samma områden, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt an ...
Esset Gruppen AB
Org.nr: 559019-4295
Bolaget skall äga och förvalta aktier samt fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Eurodress AB
Org.nr: 556283-4688
Bolaget skall inom konfektionsbranschen verka som konsult företrädesvis inom områdena design och kollektionsplanering ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Eventany HB
Org.nr: 969776-9694
Vi ska arrangera arrangemang i Borås med en stor variation på innehåll och tema. Arrangemangen ska vara till för alla, oavsett bakgrund, kön eller ålder. Målet med våra arrangemang är att föra samman Borås invånare och g ...
Expander Konsult AB
Org.nr: 556478-4824
Bolaget ska bedriva marknadsföring inom marknadsföring av konsulttjänster inom ekonomi, juridik, marknadsföring och företagsledning samt idka därmed förenlig verksamhet.
Farmartjänst Borås EF
Org.nr: 716447-7841
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen, genom att marknadsföra och förmedla de tjänster, maskiner, redskap, verktyg och lokaler medlemmarna tillhandahålla.
FashionWORK AB
Org.nr: 556823-4701
Bolaget ska bedriva försäljning, event, marknadsföring och PR inom livsstil, mode och design samt därmed förenlig verksamhet.
HBet Bo Lindén & Co
Org.nr: 916450-1042
Fastighetsförmedling och därmed förenlig verksamhet. Konsultverksamhet inom juridik och ekonomi. Allmänna kontorstjänster (bokföring, skrivarbete etc.) En juridisk byrås allmänna tjänster.