Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Borås

4Truck AB
Org.nr: 556891-2249
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fast egendom samt aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bolaget bedriva marknadsföring och försäljning av drivmedel via kort och ko ...
AB Sandsken
Org.nr: 556532-9603
Bolaget skall bedriva renovering- och marknadsföring inom byggnadssektorn, äga och förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
ADINQ AB
Org.nr: 556774-2183
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning och marknadsföring av reklam, äga och förvalta lös och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Algebäck & Sabo AB
Org.nr: 556666-3885
Bolaget skall bedriva reklam och marknadsföring samt därmed förenlig verksamhet.
Amin KB
Org.nr: 969752-1814
Engineering, konsultverksamhet, marknadsföring och tjänster inom området för hälsa, säkerhet och miljövetenskap såsom miljömässiga sociala och ekonomiska konsekvensbedömningar, miljörevision, miljöriskbedömning, livscyke ...
Anders Brogeby Productions AB
Org.nr: 556283-1668
Bolaget skall bedriva reklambyrå, grafisk produktion inom marknadsföring, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Andersson & Berg Construction HB
Org.nr: 969640-7403
Bolaget skall bedriva försäljning och konsultationer inom inredningsbranschen såväl inom offentlig miljö som inom hemmmiljö företrädesvis köks- och badrumsinredningar. Bolaget skll även verka för framtagande av nya desig ...
Angwald & Co Reklambyrå AB
Org.nr: 556770-5610
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva verksamhet inom reklam och marknadsföring, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Angwald & Partners AB
Org.nr: 556555-1768
Bolaget skall bedriva verksamhet inom reklam och marknadsföring, äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
AOG Media AB
Org.nr: 556945-4316
Bolaget ska bygga och paketera responsiva hemsidor och e-handelslösningar för mindre och medelstora företag, arbeta med sökmotorsoptimering och marknadsföring (SEO) på nätet samt därmed förenlig verksamhet.
ARLY Creative AB
Org.nr: 556890-9971
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, webbutveckling samt försäljning av tjänster inom IT, webb, reklam och marknadsföring och därmed förenlig verksamhet.
Art Trend International AB
Org.nr: 556434-9529
Bolaget skall bedriva import och marknadsföring av konfektion, import och försäljning av fritidsbåtar, inköp och försäljning av material för förbehandling av stål, äga och förvalta fast och lös egendom ävensom idka därme ...
Avanke Group AB
Org.nr: 556866-6308
Bolaget ska bedriva marknadsföring via internet inom konfektion och bilverkstadsrelaterade tjänster och därmed förenlig verksamhet. Bemanning inom byggsektorn och diverse snickerier inom bygg. Handel med trädgårdsmöbler ...
Bekås Reklam AB
Org.nr: 556360-4924
Bolaget skall bedriva marknadsföring och försäljning av presentreklam, reklamförsäljning, äga och föda upp travhästar samt äga och förvalta fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Bengt Larsson Affärsutveckling AB
Org.nr: 556812-0702
Bolagets ska bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring samt därmed förenlig verksamhet.
Big Bone Marketing AB
Org.nr: 556920-2434
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva marknadsföring på Internet via annonsförsäljning samt därmed förenlig verksamhet.
Bolagskraft i Norden AB
Org.nr: 556716-1855
Bolaget skall bedriva förmedling av uppdragstagare och personal till företag och organisationer såväl nationell som internationellt, marknadsföring och handel med personaltjänster och därtillhörande produktförsäljning in ...
Borås City Samverkan AB
Org.nr: 556411-6001
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva utveckling och marknadsföring av Borås stadskärna. Genom marknadsföring, vår- och höstmarknader, aktiviteter, nätverk och information skall bolaget verka för att göra Borå ...
Borås New Business Consulting AB
Org.nr: 556732-6839
Bolaget skall bedriva konsultuppdrag inom ekonomi, marknadsföring, utbildning, coaching, egenanställning och därmed förenlig verksamhet.
BoråsBorås Näringsliv AB
Org.nr: 556679-4458
Bolaget ska bedriva marknadsföring och utveckling av Borås Stad som boende-, etablerings- och besöksort samt därmed förenlig verksamhet.