Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Internordic Bearings AB

"Bolaget skall bedriva försäljning och tillverkning av kullager, rullager och transmissionsprodukter, förvaltning och uthyrning av fast egendom, industri- och kontorsinventarier, konsultverksamhet inom verksamhetsområdet industriprodukter i kullagerbranschen och verkstadsindustrin,jämte därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Industriprodukter - Kullager
Org.nr: 556493-8024
Företagsform: Aktiebolag