Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Industriprodukter i Nässjö

Ergonomiska Industriprodukter i Nässjö AB
Org.nr: 556516-8266
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva inköp och försäljning av inredning mot offentlig miljö, konsultationer inom projektledning, utbildning inom inredning och design och därmed förenlig verksamhet.
Fieldstone AB
Org.nr: 556731-2078
Bolaget skall bedriva utveckling av företag, förvaltning av fast egendom samt försäljning av industriprodukter till jord- skogsbruk och verkstadsindustri jämte därmed förenlig verksamhet.
Internordic Bearings AB
Org.nr: 556493-8024
Bolaget skall bedriva försäljning och tillverkning av kullager, rullager och transmissionsprodukter, förvaltning och uthyrning av fast egendom, industri- och kontorsinventarier, konsultverksamhet inom verksamhetsområdet ...
SALWAK i Nässjö AB
Org.nr: 556273-0456
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena företagsledning, ekonomi och försäljning, handel med industriprodukter i form av järn-, metall- och plastdetaljer för mekanisk verkstadsindustri, samt förvaltning av ...