Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kullager i Nässjö

Internordic Bearings AB
Org.nr: 556493-8024
Bolaget skall bedriva försäljning och tillverkning av kullager, rullager och transmissionsprodukter, förvaltning och uthyrning av fast egendom, industri- och kontorsinventarier, konsultverksamhet inom verksamhetsområdet ...