Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

PEGU-Konsult AB

"Aktiebolaget ska bedriva bygg- och projektledning, internationell marknadsföring och utbildning, köp och försäljning av aktier, finansiella instrument och andra typer av värdepapper. Handel, värdering och annat hithörande med ädelstenar, smycken samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bygg - Konsult - Marknadsföring - Partihandel - Smycken - Ädelstenar
Org.nr: 556491-2540
Företagsform: Aktiebolag