Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ädelstenar i Solna

KC Konsult AB
Org.nr: 556789-3101
Konsultverksamhet inom rekrytering, utbildning samt försäljning. IT-verksamhet. Handel med, äga, förvalta samt hyra ut fast och lös (IT, elektronik, bygg, fordon, båt, värdepapper, ädelstenar metaller, smycken, klockor, ...
MMDT International AB
Org.nr: 556943-7253
Bolaget ska idka handel med och produktion av smycken, ädla metaller och ädelstenar samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
PEGU-Konsult AB
Org.nr: 556491-2540
Aktiebolaget ska bedriva bygg- och projektledning, internationell marknadsföring och utbildning, köp och försäljning av aktier, finansiella instrument och andra typer av värdepapper. Handel, värdering och annat hithörand ...