Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Solna

2svensson2 AB
Org.nr: 556532-3002
Bolaget skall bedriva agentur, import, marknadsföring, försäljning, service, utbildning och konsultverksamhet inom programvara, datorer, media, ljud- och bildteknik, konst, musik, litteratur, mat och dryck samt därmed fö ...
A I Recreation KB
Org.nr: 969758-8276
Marknadsföring och försäljning av elektronikprodukter från Asien såsom elektroniska cigaretter samt därmed förenlig verksamhet. Frisk-, hälsovård samt därmed förenlig verksamhet. Handel med fast och lös egendom smat därm ...
A3A Mobile Sweden AB
Org.nr: 556767-1572
Bolaget ska bedriva marknadsföring och handel och försäljning av såväl telekommunikationslösningar som hemelektronik, lämna och förmedla krediter, bland annat i form av konsumentkrediter samt idka därmed förenlig verksam ...
ABC Flight Travel, business and pleasure HB
Org.nr: 969746-5202
Bolaget skall driva resebyrå varvid försäljning skall ske av allehanda tjänster inom detta område. Verksamheten skall även bedrivas inom turism och charterflyg och därmed förenlig verksamhet. Tjänster inom marknadsföring ...
ABR International AB
Org.nr: 556786-8327
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom IT, reklam samt marknadsföring, fastighetsförvaltning, fastighetsuthyrning, fastighetsförädling samt fastighetshandel och därmed förenlig verksamhet.
ABSAMA AB
Org.nr: 556969-8516
Bolaget arbetar med webbutveckling, grafisk design samt framtagande av digitala strategier inom marknadsföring. Bolaget ska även äga, driva och förvalta egna digitala projekt samt därmed förenlig verksamhet.
ACTIVE MANAGEMENT IVEGREN HB
Org.nr: 916608-5713
KONSULTATIV VERKSAMHET AVSEENDE FÖRETAGSUTVECKLING OCH PERSONUTVECKLING INOM OMRÅDEN SÅSOM EKONOMI, ORGANISATION, MARKNADSFÖRING, PROJEKT ELLER EGENVÅRD SAMT DÄRMED FÖRENLIG VERKSAMHET
Active Relation Sweden AB
Org.nr: 556578-2272
Bolaget skall bedriva reklam och marknadsföring, import och export av presentreklam, aktiehandel, handel med fastigheter, evenemangsverksamhet med catering, konsultverksamhet för fotbollsspelare samt därmed förenlig verk ...
Acuda AB
Org.nr: 556972-9543
Företaget skall bedriva: konsultverksamhet inom Ledarskap konsultverksamhet inom IT konsultverksamhet inom marknadsföring konsultverksamhet inom försäljning konsultverksamhet inom ekonomi. Konsultverksamhet inom rekryter ...
Ad-Tec Reklambyrå AB
Org.nr: 556258-2675
Bolaget skall bedriva reklambyråverksamhet, marknadsföring och marknadskonsulting, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Adelfa AB
Org.nr: 559014-0223
Marknadsföring. Import av livsmedel. Export av livsmedel. Import av mattor. Import av hantverk.
AG Communication AB
Org.nr: 556766-0542
Aktiebolaget erbjuder marknadsföring, reklam, kommunikation grafisk formgivning, pr och event till företag inom varierande branscher.
Aircall Sverige AB
Org.nr: 556689-6766
Bolagets verksamhet består av inköp, försäljning, paketering och marknadsföring av produkter och tjänster inom data- och telekommunikation och därmed förenlig verksamhet.
Akinion Pharmaceuticals AB
Org.nr: 556777-0978
Bolaget ska bedriva forskning, utveckling och marknadsföring av produkter inom läkemedelsområdet samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Svensk Reklamfinans
Org.nr: 556234-2948
Bolaget skall bedriva ekonomisk konsultverksamhet och handel med värdepapper, ävensom finansieringsverksamhet, dock ej sådan verksamhet som avses i lagarna om bankrörelse och kreditaktiebolag, personalrekrytering, markna ...
Alborz Kemi& Miljö Trading HB
Org.nr: 969767-0025
Import och export, marknadsföring och utveckling av miljövänliga kemikalieprodukter, produktionsmaskiner till kemikalieartiklar, konsultering inom branschen samt därmed förenlig verksamhet.
Alevia AB
Org.nr: 556408-8887
Bolaget ska bedriva utveckling, produktion, försäljning samt marknadsföring av teknisk utrustning såsom mjukvara för datorer för äldre och funktionshindrade till hjälp och stöd i den allmänna dagliga livsföringen.
Alf Olofsson Production AB
Org.nr: 556681-2565
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, marknadsföring och reklam mot upplevelseindustrin såsom musik och filmevenemang, äga och förvalta fastigheter, bedriva handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Altoba AB
Org.nr: 556749-1047
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom marknadsföring, teknik, management samt därmed verksamhet.
Amgen AB
Org.nr: 556510-4212
Bolagets verksamhet skall vara distribution, försäljning, konsultation och marknadsföring ävensom klinisk forskning av och inom alla slag av farmaceutiska produkter och teknisk medicinsk utrustning samt idka därmed fören ...