Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Project Trading i Sverige AB

"Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet inom ventilation och elteknik samt handel med tillhörande material. Verksamheten bedrivs såväl inom som utom landet. Bolaget skall förvalta värdepapper, ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Partihandel - Ventilation
Org.nr: 556487-6638
Företagsform: Aktiebolag