Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ventilation i Löddeköpinge

BussElektro Syd AB
Org.nr: 556825-1911
Bolaget ska bedriva reparation och installation av elsystem och annan elutrustning på fordon främst bussar. Styr och reglering av värme och ventilation på fordon främst bussar även konsultering inom mina verksamhets områ ...
Lindsells Holding AB
Org.nr: 556934-7577
Produktutveckling inom miljö och energibesparing med inriktning på ventilation, isolering, solceller och LED belysning. Importverksamhet kommer bedrivas inom samma produktområde.
Project Trading i Sverige AB
Org.nr: 556487-6638
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet inom ventilation och elteknik samt handel med tillhörande material. Verksamheten bedrivs såväl inom som utom landet. Bolaget skall förvalta värdepapper, ävensom idka annan där ...
Vikhögs Konsult HB
Org.nr: 969656-1399
Konsult inom ventilation.