Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Partihandel i Löddeköpinge

Alfelt & Book AB
Org.nr: 556928-0893
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning av maskiner och tjänster inom entreprenadmaskiner, städmaskiner, industriprodukter, förbrukningsmaterial, kontorsprodukter, import och export av entreprenadmas ...
Bluepack AB
Org.nr: 556576-6002
Bolaget skall bedriva handel med säckemballage och därmed förenlig verksamhet.
C A P i Löddeköpinge AB
Org.nr: 556356-4938
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom byggbranschen, uthyrning av byggmaskiner och försäljning av byggmaterial samt handel och uthyrning av veteranbilar samt idka därmed förenlig verksamhet.
Ekopack i Sydsverige AB
Org.nr: 556512-3303
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av förpackningsemballage ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
EST ENERGISPARTEKNIK HB
Org.nr: 916540-9666
FÖRSÄLJNING OCH INSTALLATION AV ELEKTRISKA VÄRMEAPPARATER
EU Safes Nordic AB
Org.nr: 556923-0377
Import och'försäljninguthyrning av brand och stöldskyddande förvaringsprodukter
Gavatec AB
Org.nr: 556664-2418
Bolaget ska bedriva handel med huvudsakligen plastapplikationer för gas-, avlopps- och vattensystem samt därmed förenlig verksamhet.
Import Partner i Skandinavien AB
Org.nr: 556524-7615
Bolaget skall bedriva partihandelsförsäljning med byggmaterial och elhandverktyg samt konsultverksamhet inom området, mellanman i trepartshandel, fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Jessma AB
Org.nr: 556961-1097
Försäljning av nycklar och lås. Konsultverksamhet inom ekonomi och kontorsarbete. Cateringverksamhet med tillagning av mat i egen lokal.
Joreni Pac Lomma AB
Org.nr: 556568-7679
Bolaget skall bedriva försäljning av förpackningsmaterial jämte därmed förenlig verksamhet.
Lawnit Sport AB
Org.nr: 556802-7568
Bolaget skall bedriva handel med produkter inom idrotts-, fritids- och trafiksektorn, tillverkning och försäljning av tennismassa, anläggningar av tennisbanor, handel med tennistillbehör och sportutrutsning, försäljning ...
Novline AB
Org.nr: 556667-1920
Bolaget skall bedriva försäljning av förbrukningsmaterial till fordonsbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
Nutritor AB
Org.nr: 556651-1761
Bolaget skall syssla med datorprogramutveckling, multimedia, video, ljud, utveckling, tillverkning och försäljning av produkter inom kosttillskott, elektronikutveckling inom databranschen samt därmed förenlig verksamhet.
Nya Utemiljö Byggsystem i Löddeköpinge AB
Org.nr: 556477-8503
Bolaget skall bedriva försäljning och montering av uterum och carportar samt idka därmed förenlig verksamhet.
Project Trading i Sverige AB
Org.nr: 556487-6638
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet inom ventilation och elteknik samt handel med tillhörande material. Verksamheten bedrivs såväl inom som utom landet. Bolaget skall förvalta värdepapper, ävensom idka annan där ...
Trafik & Fritid Skandinavien AB
Org.nr: 556501-9113
Bolaget skall bedriva handel och entreprenad av golv- och ytbehandling, linjemarkering för väg, industri-, fritids- och idrottsanläggningar, handel med produkter inom idrotts-, fritids- och trafiksektorn, handel och förv ...
Trigo Återvinning AB
Org.nr: 556922-7522
Bolaget skall bedriva handel med järn, metaller och andra artiklar inom återvinningsbranschen. Bedriva uthyrning av inventarier inom återvinningsbranschen samt äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed för ...
Winova Technology AB
Org.nr: 556732-2952
Bolaget ska utveckla och importera nytänkande kemikalier och andra produkter inriktning mikrobiella problem inom vattenbehandling men även allmänna ytor. Även kunna leverera konsultjänster inom mikrobiologisk expertis. U ...