Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Huvudskär AB

"Bolaget skall bedriva allmän affärsverksamhet med köp och försäljning av fast egendom jämte lös egendom i form av konst och antikviteter och värdepapper. Dessutom utföra uppdrag inom redovisning och marknadsföring av tjänster samt import och export av hemelekt ronikprodukter."
Org.nr: 556487-0623
Företagsform: Aktiebolag