Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Mälarenergi AB

"Bolaget skall bedriva produktion och distribution av elkraft och värmeenergi, produktion av dricksvatten och rening av avlopps- vatten, förvaltning av fast och lös egendom samt bedriva därmed sammanhängande verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Distribution - Reningsverk
Org.nr: 556448-9150
Företagsform: Aktiebolag