Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Reningsverk i Västerås

Mälarenergi AB
Org.nr: 556448-9150
Bolaget skall bedriva produktion och distribution av elkraft och värmeenergi, produktion av dricksvatten och rening av avlopps- vatten, förvaltning av fast och lös egendom samt bedriva därmed sammanhängande verksamhet.
Oliner System AB
Org.nr: 556818-2132
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva renovering av vatten- och avloppssystem, handel med VVS-varor, uthyrning av rättigheter och utrustning avseende vatten- och avloppssystem, uthyrning av personal samt inneh ...