Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Distribution i Västerås

ABB AB
Org.nr: 556029-7029
Bolaget har till föremål för sin verksamhet - att för egen del eller annans räkning utveckla, konstruera, tillverka, marknadsföra, försälja, ta i drift samt underhålla produkter, reservdelar, system och anläggningar för ...
AnalysInvest i Västerås HB
Org.nr: 969687-7266
Förmedling av ekonomiska tjänster. Uppdragsavtal för distribution av försäkringar och förvaltning av fastigheter samt handel med värdepapper.
Apoteksgruppen i Falun Nr 1 AB
Org.nr: 556802-9101
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva handel med receptbelagda apoteksvaror, receptfria apoteksvaror och handelsvaror som lämpar sig för försäljning och distribution till konsumenter genom apotek samt d ...
Apoteksgruppen i Västerås Nr 1 AB
Org.nr: 556802-6180
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva handel med receptbelagda apoteksvaror, receptfria apoteksvaror och handelsvaror som lämpar sig för försäljning och distribution till konsumenter genom apotek samt d ...
Aros Bokbinderi & Distribution AB
Org.nr: 556737-3880
Bolaget skall bedriva bokbinderi och distribution samt därmed förenlig verksamhet.
Bi - on - di AB
Org.nr: 556514-7922
Bolaget skall bedriva galleriverksamhet och utställning av konst samt butiksförsäljning av presentariklar. Handel och förvaltning av värdepapper. Konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling och marknadsföring, personalu ...
CuproBraze Alliance EF
Org.nr: 769610-2966
Föreningens syfte är att understödja medlemmarnas ekonomiska intresse genom implementering och utveckling av CuproBraze- processen för att denna skall användas i tillverkning av värmeväxlare, samt genom att fokusera på m ...
Cyberdyne Sweden AB
Org.nr: 556824-5368
Bolaget ska bedriva marknadsföring, handel, service och distribution av medicinsk rehabiliteringssystem samt därmed förenlig verksamhet.
Designgaraget AB
Org.nr: 556991-0705
Bolaget ska bedriva rådgivande och konsultativ verksamhet i företagslednings-, PR-, marknadsförings-, kommunikations- och informationsfrågor, affärsutveckling, strategier, försäljning och distribution, organisationsutvec ...
Drifttagning Transmission & Distribution i Sverige AB
Org.nr: 556858-5573
Bolaget skall bedriva drifttagning av elanläggningar och därmed förenlig verksamhet.
Ekonomiska föreningen Ollonborren
Org.nr: 778000-7246
Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att äga och förvalta tomt nr 25 i kvarteret Ollonborren, Västerås. Att äga och underhålla samtliga anordningar för distribution av vatten, värme och electricitet i gemen ...
Fem Profiler KB
Org.nr: 916580-5806
Presentreklam, företagsprofilering, profilkonsulting, lagerhantering, distribution, import, inköp och försäljning inom dito.
Lavie Import HB
Org.nr: 916579-6781
Import, försäljning och distribution av sport-, baby- och fritidskläder, skor parfym samt skinnkläder, klockor mm.
Legisvision International AB
Org.nr: 556865-3678
Bolaget skall bedriva publicering och distribution av trycksaker, reklam, marknadsföring, handel med upphovsrätt, utveckling av nya media, konsultverksamhet inom utbildning och investment samt därmed förenlig verksamhet.
MediaPoint AB
Org.nr: 556126-3475
Aktiebolaget ska bedriva -distribution och försäljning av fonogram, böcker, accessoarer och presentartiklar samt därmed förenlig verksamhet. -Skivbolag och skivbolagsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet. -Försäljni ...
Mia Ohlen BagZ AB
Org.nr: 559006-6568
Design, import, distribution och försäljning av modeprodukter såsom väskor, accessoarer, barnprodukter och kläder.
Mälarenergi AB
Org.nr: 556448-9150
Bolaget skall bedriva produktion och distribution av elkraft och värmeenergi, produktion av dricksvatten och rening av avlopps- vatten, förvaltning av fast och lös egendom samt bedriva därmed sammanhängande verksamhet.
Navii AB
Org.nr: 556734-4667
Bolaget skall bedriva verksamhet inom kommunikation och information, produktion av grafiska och interaktiva medier, distribution av information, handel med värdepapper samt att äga och förvalta fast och lös egendom och i ...
Njorum AB
Org.nr: 556342-1568
Bolaget skall bedriva import och export samt distribution av livsmedel och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva konsultverksamhet inom det juridiska och ekonomiska området. Vidare skall bolaget bedriva ...
Parlanti Passion Europe AB
Org.nr: 556873-9089
Distribution av produkter, import och export, med inriktning mot hästsport.